02862702191

Lõi lọc nước Aqua và Lõi lọc máy nén khí

Lõi lọc nén và Lõi lọc sợi Aqua. Lõi than Maxtec và Lõi lọc máy nén khí, lọc dầu nhớt

Công ty Môi trường Đông Châu nhập khẩu và phân phối: Lõi lọc Aqua và Lõi than Maxtec, Graver của Mỹ. Sản xuất Lõi lọc gió, Lõi lọc máy nén khí và Lõi lọc dầu hàng đầu Việt Nam với giá tốt nhất hiện nay.