02862702191

Sản phẩm lọc bia

Túi lọc bia, lõi lọc bia và bình lọc bia Inox chất lượng

Nhập khẩu và cung cấp các loại lõi lọc bia chất lượng cao của Mỹ, túi lọc bia và bình lọc bia dùng túi, bình lọc bia dùng lõi của Singapore đạt tiêu chuẩn FDA của Mỹ