02862702191

Các loại sản phẩm dùng lọc chất lỏng và dung dịch

Túi lọc chất lỏng và Lõi lọc. Giấy lọc, vải lọc và màng lọc. Bình lọc dùng túi và bình lọc lõi

Công ty Môi trường Đông Châu cung cấp các sản phẩm Lọc chất lỏng đa dạng và đáp ứng nhu cầu lọc của khách hàng