02862702191

Màng RO và Vỏ màng RO dân dụng và công nghiệp

Màng RO GE, Vontron, màng RO Dow của Mỹ, màng RO CSM của Hàn Quốc dùng lọc nước công sạch trong công nghiệp và dân dụng

Công ty Môi trường Đông Châu cung cấp màng RO dùng lọc nước sạch trong công nghiệp và dân dụng. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 08 3910 0189